Galvojumu izsniegšana un uzraudzība
The selected organisation: Valsts kase
Short description:
Valsts kase ir iesaistīta valsts galvojumu izsniegšanas procesā, nodrošinot iesniegto projektu riska izvērtējumu, riska uzcenojumu noteikšanu, sniedzot priekšlikumus aizdevumu līgumu projektiem, kā arī organizējot valsts galvojumu sniegšanas procesu. Pēc valsts galvojumu izsniegšanas Valsts kase uzskaita valsts galvojumu rezultātā radušās saistības, kā arī regulāri publicē informāciju par kopējo galvoto parādu.
Beneficiaries:
Privāto tiesību Juridiska persona
Kredītiestāde (finanšu institūcija), kura saņem valsts galvojumu par šādu pretendentu saistībām:
•Kapitālsabiedrības (valsts/pašvaldība >50% kapitāldaļas vai vairākas pašvaldības >65% kapitāldaļas)
•Komercdarbības atbalsta programmu īstenotāji
•Studiju un studējošo kredīta saņēmēji
Duration:
Valsts kase izvērtē galvojuma pretendenta iesniegtos dokumentus un sadarbībā ar nozares ministriju sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par galvojuma sniegšanu vai atteikumu sniegt galvojumu.
Process description
Other information
Appeal possibilities (administrative procedure)
Reminder
Laws and regulations
Service classification
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Inquire about the service (contact information)
Valsts kase
Contact information: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050; ekase@kase.gov.lv; 67094368, izvēloties taustiņu 2
Information about service restored: 2020.03.31.