Valsts atbalsts lauksaimniecībai
The selected organisation: Lauku atbalsta dienests
Short description:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd pieejamas šādas kārtas:

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē
Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai
Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei
Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs
Valsts Zivju fonds
Fitosanitāro pasākumu kompensācijas
Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos
Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā
Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā
Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)
Atbalsts biškopības nozarei
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/
Beneficiaries:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir jebkura persona saskaņā ar noteikumiem.
Duration:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - saskaņā ar noteikumiem katram atbalsta veidam:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/
Process description
Documents and forms
Other information
Appeal possibilities (administrative procedure)
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Reminder
Detalizēts normatīvo aktu saraksts:  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/
Laws and regulations
Service classification
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecība
Inquire about the service (contact information)
Lauku atbalsta dienests
Contact information: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Information about service restored: 2020.05.29.