Uzturēšanās atļaujas pieprasīšana un reģistrācija
The selected organisation: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Short description:
Izsniegt un reģistrēt uzturēšanās atļauju, kas dod tiesības ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļauja) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļauja).
Beneficiaries:
Fiziska persona
Ārzemnieks- persona, kas nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis
Maximum duration (days):
20
Duration:
Dokumentu izskatīšanas termiņš atkarīgs no pieprasītās uzturēšanās atļaujas veida un izskatīšanas termiņa: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/valsts-nodeva.html
Process description
Documents and forms
Other information
Related services
The Organisation(Ascending)
The associated service name
LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE Call approval for requesting a residence permit
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E- pakalpojums "Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā"