Uzturēšanās atļaujas pieprasīšana un reģistrācija
The selected organisation: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Short description:
Izsniegt un reģistrēt uzturēšanās atļauju, kas dod tiesības ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļauja) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļauja).
Beneficiaries:
Fiziska persona
Ārzemnieks- persona, kas nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis
Maximum duration (days):
20
Duration:
Dokumentu izskatīšanas termiņš atkarīgs no pieprasītās uzturēšanās atļaujas veida un izskatīšanas termiņa: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/valsts-nodeva.html
Process description
Documents and forms
Other information
Related services
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz atbilstošā anketa un noteiktie dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Payments: View payments
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Show all...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Payments: View payments
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Show all...