Uzturēšanās atļaujas pieprasīšana un reģistrācija
The selected organisation: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Short description:
Izsniegt un reģistrēt uzturēšanās atļauju, kas dod tiesības ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļauja) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļauja).
Beneficiaries:
Fiziska persona
Ārzemnieks- persona, kas nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis
Maximum duration (days):
20
Duration:
Dokumentu izskatīšanas termiņš atkarīgs no pieprasītās uzturēšanās atļaujas veida un izskatīšanas termiņa: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/valsts-nodeva.html
Process description
Documents and forms
Other information
Related services
Appeal possibilities (administrative procedure)
30 dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas ir tiesības apstrīdēt PMLP priekšniekam. Šo lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
Reminder
Par uzturēšanos valstī bez derīgas uzturēšanās atļaujas un uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu paredzēts administratīvais sods
Warning
APK 190.13 pants - brīdinājums vai naudas sods līdz trīsimt piecdesmit eiro; APK 190.12 pants - naudas sods no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit eiro
Laws and regulations
Service classification
Service function:
Nav norādīta
Service task:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pilsonības un migrācijas lietas
Inquire about the service (contact information)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Contact information: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Information about service restored: 2020.05.08.