Kapavietas piešķiršana Liepājas pilsētas kapsētās
The selected organisation: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Short description:
Lai saņemtu pakalpojumu, kapavietas uzturētājam Liepājas kapsētu pārvaldē jāraksta iesniegums par kapavietas piešķiršanu atvērtā vai daļēji slēgtā kapsētā un jānoslēdz līgums par kapavietas uzturēšanu.
Beneficiaries:
Fiziska persona
Maximum duration (days):
1
Duration:
Kapavieta tiek piešķirta uzreiz.
Process description
Documents and forms
Other information
Related services
Appeal possibilities (administrative procedure)
Iestādes lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Reminder
Laws and regulations
Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 23; 1/28/2016)
Par Liepājas kapsētu pārvaldes pakalpojumu maksu
(Liepājas pilsētas dome; lēmumi; 151; 5/1/2018)
Service classification
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Inquire about the service (contact information)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Contact information: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Information about service restored: 2020.08.24.