Ģeotelpiskie dati par veselības aprūpes resursiem, karšu skatīšanās pakalpojums
The selected organisation: Slimību profilakses un kontroles centrs
Short description:
Kartē attēlota informācija par veselības aprūpes resursiem (kopējais ārstu skaits uz 10 000 iedzīvotāju, ambulatoro apmeklējumu skaits uz 1 iedzīvotāju, gultu skaits uz 10 000 iedzīvotāju.

Skatīšanās pakalpojums ir bezmaksas.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas bez ierobežojumiem, kuras vēlas saņemt informāciju par veselības statistiku.
Maximum duration (days):
0
Duration:
Pastāvīgi tiešsaistē Ģeoportālā pieejama informācija par veselības aprūpes resursiem.
Process description
Documents and forms
Other information
1. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma pieprasīšana
Ģeoproduktu pieprasa ar darbību “Atvērt kartes pārlūkā”.
Iesniedzams dokuments
Ģeotelpisko datu skatīšanās pakalpojums
Payments: View payments
Cits https://geolatvija.lv
2. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma saņemšana
Informācija tiek attēlota kartes pārlūkā.
Payments: View payments
Cits https://geolatvija.lv

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES