Ģeotelpiskie dati par dažādu slimību izplatību, karšu skatīšanās pakalpojums
The selected organisation: Slimību profilakses un kontroles centrs
Short description:
Kartē attēlota informācija par dažādu slimību, slimību grupu (cukura diabēts, ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, multiplā skleroze) izplatību Latvijas statistiskajos reģionos, pilsētās un novados pa vecumu grupām, dzimumiem.
Slimības izplatība (prevalence) ir pacientu skaits, kuriem reģistrēta noteikta slimība attiecīgā gada beigās. Rādītājs aprēķināts uz 100 000 attiecīgās vecuma grupas un attiecīgā dzimuma iedzīvotāju skaita.

Skatīšanās pakalpojums ir bezmaksas.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas bez ierobežojumiem, kuras vēlas saņemt informāciju par veselības statistiku.
Maximum duration (days):
0
Duration:
Pakalpojums pieejams tiešsaistē.
Process description
Documents and forms
Other information
1. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma pieprasīšana
Ģeoproduktu pieprasa ar darbību “Atvērt kartes pārlūkā”.
Iesniedzams dokuments
Ģeotelpisko datu skatīšanās pakalpojums
Payments: View payments
Cits https://geolatvija.lv
2. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma saņemšana
Informācija tiek attēlota kartes pārlūkā.
Payments: View payments
Cits https://geolatvija.lv

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES