Informācijas sniegšana par pieejamo Valsts un Eiropas Savienības atbalstu uzņēmējdarbības un inovācijas attīstībai
The selected organisation: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Short description:
Informācijas sniegšana par LIAA administrētajām Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām, to mērķiem, uzdevumiem, par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu, noslēguma pārskata sagatavošanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Informācijas sniegšana par citu iestāžu piedāvātajām atbalsta programmām komersantiem un ideju autoriem.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Maximum duration (days):
2
Duration:
Ja pakalpojums pieprasīts elektroniski. Pa pastu - 1 mēneša laikā.
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē, telefoniski, pa e-pastu vai pastu.
Payments: View payments
Klātiene
Informācijas centrs "Magnetic Latvia"
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Telefons
+371 62400603
+371 67039499
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē, telefoniski, pa e-pastu vai pastu.
Payments: View payments
Klātiene
Informācijas centrs "Magnetic Latvia"
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Telefons
+371 62400603
+371 67039499

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES