Tehnisko noteikumu izsniegšana
The selected organisation: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Short description:
Tehnisko noteikumu izsniegšana, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Duration:
20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona Būvniecības informācijas sistēmā iesniedz:
1) iesniegumu;
2) plānotās darbības aprakstu (būvniecības ieceres nosaukums);
3) iesniegumam vēlams pievienot būvniecības ieceres grafiskā materiāla (ģenerālplāna) datni.


Pieprasīšanas kanāls: Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.

Izsniedzējs: Pārvaldīšanas daļa:
1) Projektiem pie valsts galvenajiem autoceļiem.
2) Projektiem pie valsts reģionāliem autoceļiem ar satiksmes intensitāti virs 5000 aut./diennaktī.
LVC Nodaļas:
1) Projektiem pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem.
2) Projektiem pie citu īpašnieku ceļiem.
3) Hidrotehnisko būvju projektiem.
4) Projektiem, kas saistīti ar valsts autoceļu elektrificēto un tehnoloģisko aprīkojumu.
Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa:
1) Projektiem Rīgas pilsētā.
Payments: View payments
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Phone number: +371 67028169
Fax: +371 67028171
Other contact details:
Working time
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšanas kanāls:Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.
Payments: View payments