Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums
The selected organisation: LR IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA
Short description:
E-pakalpojums sniedz iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām publisku elektronisko pieeju pie Vienotajā notikumu reģistrā steidzami publicējamiem paziņojumiem un kopsavilkumam par pēdējā diennaktī reģistrētajiem notikumiem, kā arī nodrošinās Reģistrā reģistrēto notikumu meklēšanu, lai parādītu notikumu publicējamās informācijas apkopojumu un notikumu statistiku. Ar notikumiem saprotams jebkurš notikums, kurš apdraud personu vai sabiedrības drošību un uz kuru Policijai, Drošības policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts robežsardzei ir jāreaģē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Duration:
Iespējams saņemt uzreiz
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums pieejams kā e-pakalpojums portālā www.latvija.lv
Payments: View payments
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums pieejams kā e-pakalpojums portālā www.latvija.lv
Payments: View payments

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES