Patentu valdes bibliotēkas pakalpojumi
The selected organisation: LR PATENTU VALDE
Short description:
Nodrošinām pieeju uzziņu literatūrai, normatīviem aktiem, grāmatām, periodikai un elektroniskiem izdevumiem, kā arī palīdzam klientam veikt meklējumus brīvpieejas patentu, preču zīmju un dizainparaugu u.c. datubāzēs.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maximum duration (days):
1
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klientam ir jāierodas Intelektuālā īpašuma informācijas centrā un jāreģistrējas par bibliotēkas lietotāju.
Pirms pakalpojuma saņemšanas interesents konsultāciju var saņemt klātienē, e-pastā vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.
Payments: View payments
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Phone number:
Fax:
Other contact details:
Working time
Telefons +371 67226628
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments / Bibliotēkas lasītāja karte.
Payments: View payments
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Phone number:
Fax:
Other contact details:
Working time

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES