Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
The selected organisation: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Short description:
Pakalpojums paredzēts fiziskas vai juridiskas personas – iesnieguma nosūtīšanai VDI par darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi. Darba inspekcija kompetences ietvaros sniedz atbildi uz saņemto iesniegumu.
Beneficiaries:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīga saņemt jebkura persona.
Maximum duration (days):
30
Duration:
Iesniegumu izskata mēneša laikā.
Process description
Other information
1. solis / Iesnieguma sagatavošana
Izmantojot e-pakalpojumu:
Pakalpojuma saņēmējs apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk e-pakalpojuma izpildi, apstiprinot e-pakalpojuma lietošanas nosacījumus, aizpilda e-pakalpojumu, un iesniedz Darba inspekcijai.

Iesniedzot e-pastā:
Pakalpojuma saņēmējs sagatavoto e-pastu ar iesniegumu uz attiecīgās Darba inspekcijas struktūrvienības e-pastu, un nosūta to.

Iesniedzot pastā:
Pakalpojuma saņēmējs sagatavoto vēstuli ar iesniegumu uz attiecīgās Darba inspekcijas struktūrvienības e-pastu, un nosūta to.
Payments: View payments
E-pasts
Show all...
Pasts
Kurzemes RVDI - Saldus birojs
Kurzemes RVDI - Ventspils sektors
Kurzemes RVDI centrs Liepājā
Latgales RVDI - Jēkabpils birojs
Latgales RVDI - Rēzeknes sektors
Show all...
2. solis / Iesnieguma iesniegšana
-
Payments: View payments
3. solis / Atbildes saņemšana no Darba inspekcijas
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Payments: View payments