Apbedīšanas pabalsts
The selected organisation: Lielvārdes novada pašvaldība
Short description:
Apbedīšanas pabalstu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personas miršanas gadījumā.
Beneficiaries:
Fiziska persona
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas vismaz 12 mēnešus ir bijusi Lielvārdes novada administratīvā teritorija.
Duration:
Mēnesis
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - pabalsta saņēmējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu, uzrādot personas miršanas apliecību - oriģinālu.
Payments: View payments
Klātiene
Lielvārdes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot ziņas par mirušo personu, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas pieņem lēmumu par apbedīšanas pabalsta izmaksāšanu. Pabalstu izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē vai pārskaita uz pieprasītāja kontu bankā.
Payments: View payments