Saskaņojums koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā
The selected organisation: Latvijas valsts ceļi VAS
Short description:
Lēmuma pieņemšana par koku ciršanas saskaņošanu valsts autoceļa aizsargjoslā.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Duration:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana. Izsniedzējs: VAS “Latvijas Valsts ceļi” nodaļas
Iesniedzamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) citi dokumenti pēc pieprasījuma.
Pieprasīšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Izsniedzējs: VAS “Latvijas Valsts ceļi” nodaļas
Payments: View payments
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Phone number: +371 67028169
Fax: +371 67028171
Other contact details:
Working time
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Payments: View payments

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES