Izziņas izsniegšana par nokārtotu centralizēto eksāmenu, ja ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma
The selected organisation: Valsts izglītības satura centrs
Short description:
Persona, kura vēlas saņemt izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram. Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC  izraksta rēķinu. Pēc tā apmaksas VISC izgatavo izziņu par personas nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem.
Beneficiaries:
Fiziska persona
Maximum duration (days):
2
Duration:
Katrai personai, kura kārtojusi centralizētos eksāmenus, tiek izsniegta viena izziņa par visiem nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem. Neatkarīgi no tā, kad iesniegts iesniegums, izziņa tiek izsniegta pēc pēdējā kārtotā eksāmena tabulā norādītājā datumā. .
Process description
Documents and forms
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas saņemt izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram (VISC). Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu. Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC izraksta rēķinu. Rēķinu persona var saņemt personīgi VISC vai tas var tikt nosūtīts pa pastu, e-pastu vai faksu. Persona apmaksā rēķinu. Ja izziņu persona saņems personīgi VISC, maksa ir EUR 2,85 par katru izziņu, ja pa pastu – EUR 4,27 (par katru izziņu). Pēc tā apmaksas VISC izgatavo izziņu par personas nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem. Pa pastu izziņa tiek nosūtīta tikai pēc maksājuma summas saņemšanas VISC.
Izziņa tiek izsniegta pēc VISC mājaslapā publicēta grafika.
Izziņa apliecina to, ka eksāmens nokārtots, bet nesniedz informāciju par iegūto rezultātu centralizētajā eksāmenā.
Iesniedzams dokuments
Payments: View payments
Klātiene Valsts izglītības satura centrs
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Phone number: 67216500
Fax: 67223801
Other contact details:
Working time
Pasts Valsts izglītības satura centrs
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Phone number: 67216500
Fax: 67223801
Other contact details:
Fakss 67223801
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Payments: View payments
Klātiene Valsts izglītības satura centrs
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Phone number: 67216500
Fax: 67223801
Other contact details:
Working time
Pasts Valsts izglītības satura centrs
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Phone number: 67216500
Fax: 67223801
Other contact details:

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES