Bērna reģistrācija 1. klasē Liepājā
The selected organisation: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Short description:
Bērna likumiskajam pārstāvim ir iespēja pieteikt/reģistrēt bērnu Liepājas pilsētas pašvaldības dibinātajā vispārējās izglītības iestādes 1. klasē gan klātienē, gan elektroniski.
Beneficiaries:
Fiziska persona
Bērna likumiskais pārstāvis – viens no bērna vecākiem vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt bērna tiesības.
Maximum duration (days):
22
Duration:
Reģistrācija sākas katra gada februāra pirmajā pirmdienā 9:00, kad 30 kalendāro dienu (22 darba dienu) laikā iespējams bērnu reģistrēt gan elektroniski, gan klātienē. Ja vecāki nebūs paspējuši reģistrēt bērnu noteiktajā laikā, pēc tam reģistrāciju varēs veikt tikai klātienē bez termiņa ierobežojuma.
Process description
Other information
Related services
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Ja vecāks vēlas savu bērnu 1. klasei reģistrēt elektroniski, tam jāizpilda elektroniskais pieteikums Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes interneta vietnē “http://registrs.liepaja.edu.lv”, sekojot norādēm.
a. Autentificēties sistēmā iespējams, izmantojot eID karti, e-parakstu vai internetbankas autentifikācijas līdzekļus.
b. Iesniedzot pieteikumu, nepieciešams ievadīt informāciju par vecāku, bērnu un trīs mācību iestādēm to prioritārā secībā (divas iestādes jānorāda obligāti, bet trešo iestādi – pēc izvēles). Pilnvarotai personai sistēmā būs nepieciešams augšupielādēt dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.
c. Pēc datu iesniegšanas uz norādīto e-pasta adresi vecāks saņems apstiprinājumu par reģistrācijas pieteikuma veiksmīgu pabeigšanu.
d. Desmit darba dienu laikā uz e-pastu tiks nosūtīts paziņojums par informācijas pārbaudi un veiksmīgu reģistrāciju rindā.

2. Ja vecāks vēlas reģistrēt savu bērnu 1. klasei klātienē, tam jādodas uz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus (bērna dzimšanas apliecību un vecāka personas apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu, ja bērna likumiskais pārstāvis nav neviens no vecākiem).
a. Izglītības pārvaldes darbinieks nepieciešamības gadījumā izskaidro reģistrācijas kārtību, sniedz informāciju par iestāžu īstenotajām izglītības programmām.
b. Klātienē tiek aizpildīts pieteikums saskaņā ar vecāka sniegto informāciju un pārbaudīta sniegtās informācijas pareizība Iedzīvotāju reģistrā. Tad seko pieteikuma apstiprināšana un izdrukāšana.
c. Vecāks pārbauda visu ievadīto informāciju un ar savu parakstu apliecina tās patiesumu.
d. Darbinieks reģistrē pieteikumu un vienu eksemplāru atdod vecākam.

Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie tiks fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām (sk. sadaļu “Normatīvie akti”).
Skolas saņems no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes saņemto pieteikumu sarakstu to reģistrācijas secībā, atbilstoši pašvaldības noteiktajām kvotām par skolēnu skaitu katrā skolā. Klašu komplektācija notiks skolās, atbilstoši katras skolas vadības noteiktajai kārtībai.

Bērnus speciālās izglītības programmās reģistrē klātienē Liepājas speciālajā internātpamatskolā, iesniedzot nepieciešamos
dokumentus.

Konsultācijas par bērna reģistrēšanu vispārējās izglītības iestādē var saņemt, zvanot uz tālruņa nr.: 63489153 vai 28009921.
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Bērna reģistrācija 1. klasē Liepājā
Klātiene Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Uliha iela 36, Liepāja, LV-3401
Phone number: 6 34 89153; 2 800 99 21
Fax:
Other contact details:
Working time
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sākot ar marta vidu vecāki personīgi no skolas saņems telefonisku paziņojumu par nepieciešamību ierasties attiecīgajā iestādē un veikt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu bērna ieskaitīšanai 1. klasē.
Payments: View payments

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES