Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd nav pieejami Veselības  un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas e-pakalpojumi:

  • Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
  • Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
  • Mani dati VDEĀVK
  • Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana
  • Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei

Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" darbībā.

Informējam, ka e-pakalpojumā "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" ir pieejami jauni e-iesniegumi:

* "E-Iesniegums vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu"
* "E-Iesniegums apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai"
* "E-Iesniegums speciālās valsts pensijas piesķiršanai" (pieejams tikai tām personām, kurām ir tiesības uz šo pakalpojumu)
* "E-Iesniegums vecuma pensijas piešķiršanai" (pieejams tikai tām personām, kurām ir tiesības uz šo pakalpojumu)

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".