LVRTC informē , ka šobrīd var būt traucēta e-Identitātes apliecināšana ar eID un eParaksts. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

Saistībā ar tehniskiem darbiem Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) infrastruktūrā ir iespējami traucējumi portāla Latvija.lv darbībā laika posmā:

• 11.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00;

• 15.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00;

• 17.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00.