Informējam, ka šobrīd tehnisku iemeslu dēļ portālā latvija.lv var nebūt pieejami VSAA lēmumi, kuri tika sūtīti uz klienta darba vietu pēc 06.09.2019. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Šobrīd  tehnisku iemeslu dēļ portālā www.latvija.lv nav pieejams e-pakalpojums ''Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude ''. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Tehnisku iemeslu dēļ, nav pieejams e-pakalpojums “Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta”

Valsts zemes dienests informē:

Tehnisku iemeslu dēļ 22.10.2019 no plkst. 18:00 līdz 20:00 būs apturēta šāda e-pakalpojumu darbība:"Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem","Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana","Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana","Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana".Šajā laikā būs traucēta e-pakalpojuma "Mani dati Kadastrā" darbība, jo nebūs iespējams sagatavot telpiskos datus.Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ portālā www.latvija.lv  nedarbojas e-pakalpojumi ''Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika'',''Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums''. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES