Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IC) no šī gada 13.marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Šajā laikā izziņas par personas (ne)sodāmību varēs pasūtīt personas tikai par sevi.
Portālā Latvija.lv pasūtītās izziņas par personas (ne)sodāmību tiks sagatavotas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz personas norādīto e-pastu vai pa pastu uz norādīto adresi.
Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

 

Citi biežāk meklētie vārdi

  • vietās

Atrasti 20 rezultāti (0,892 sekundes)


Mani dati VDEĀVK

.. vai ieteikumi vai kuras ir iesniegušas iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) invaliditātes ekspertīzes veikšanai,...

Asistenta pakalpojums

.. – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus. Asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties u...

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi inval...

Darba zaudēšana un meklēšana

.. dažādām sabiedrības grupām   Darbs un nodokļi   Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju? 8. Saistītās iestādes 6. Saistītās iestādes Nodarbinātības valsts aģe...

Informācija par manu vai bērnu veselību

.. ekspertīzes ārstu valsts komisijas informatīvajā sistēmā  (sākot ar 1998. gadu). Izmantojot e-pakalpojumu Mani dati VDEĀVK, Jums ir iespēja, neierodoties...