Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

— 09.07.2020. laikā no plkst.23:00 līdz 10.07.2020. plkst.03:00 nebūs iespējams autentificēties portālā

Citi biežāk meklētie vārdi

  • vietās

Atrasti 23 rezultāti (0,543 sekundes)


Mani dati VDEĀVK

.. vai ieteikumi vai kuras ir iesniegušas iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) invaliditātes ekspertīzes veikšanai,...

Asistenta pakalpojums

.. – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus. Asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties u...

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi inval...

Darba zaudēšana un meklēšana

.. dažādām sabiedrības grupām   Darbs un nodokļi   Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju? 8. Saistītās iestādes 6. Saistītās iestādes Nodarbinātības valsts aģe...

Darbinieku tiesības un pienākumi

.. nepieciešams iesniegt papildus dokumentus atsevišķu atlīdzību saņemšanai. Informāciju par personai noteikto darbspēju zaudējuma pakāpi un invaliditāti VSAA ele...