--Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana" darbībā.

--Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" darbībā.

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Citi biežāk meklētie vārdi

  • iesniegumu
  • iestādē
  • iestādes

Atrasti 770 rezultāti (0,501 sekundes)


E-iesniegums VSAA pakalpojumiem

Pakalpojums nodrošina iespēju iedzīvotājiem bez Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klātienes apmeklējuma pieprasīt piedāvātos VSAA pakalpojumus un saņe...

Iesniegums iestādei

.. , atbilstoši Iesniegumu likumam. Informāciju par situācijām, kur nepieciešama nekavējoša operatīvo dienestu reaģēšana, ir jānodod izmantojot iestāžu informatīvos...

Iesniegums Ārlietu ministrijai

E-pakalpojuma ietvaros persona bez autentifikācijas var izteikt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai uzdot jautājumu Ārlietu ministrijai. Iesniegumam ar autenti...

Iesniegums Valsts robežsardzei

E-pakalpojums nodrošina iesniegumu iesniegšanu Valsts robežsardzē, Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai V...

Iesniegums Veselības inspekcijai.

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai elektronisku iesniegumu vai atsauksmi. Ārstniecīb...