Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

-- 07.08.2020 laika posmā no plkst. 17:00 līdz plkst. 20:00 iespējami traucējumi e-pakalpojumā "Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros".

Citi biežāk meklētie vārdi

  • varakļānu
  • vairākām
  • vairākās
  • vardarbīgi
  • vatikāna

Atrasti 7 rezultāti (0,723 sekundes)


NĪN atvieglojumu saņemšana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros pared...