Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

Saistībā ar tehniskiem darbiem Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) infrastruktūrā ir iespējami traucējumi portāla Latvija.lv darbībā laika posmā:

• 11.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00;

• 15.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00;

• 17.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00.

    Atrasti 130 rezultāti (0,385 sekundes)


    Adoptētāja statusa iegūšana

    Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā. Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palī...

    Aizgādnības statusa iegūšana

    Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.