Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IC) no šī gada 13.marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Šajā laikā izziņas par personas (ne)sodāmību varēs pasūtīt personas tikai par sevi.
Portālā Latvija.lv pasūtītās izziņas par personas (ne)sodāmību tiks sagatavotas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz personas norādīto e-pastu vai pa pastu uz norādīto adresi.
Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

    Atrasti 5 rezultāti (0,488 sekundes)


    Lauku atbalsta dienesta pakalpojumi

    Papildus saviem administrēšanas pakalpojumiem (http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/) Lauku atbalsta dienests saviem klientiem sniedz arī tādus pakalpojumus kā: Lau...

    Valsts atbalsts lauksaimniecībai

    Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd pieejamas šādas kārtas: Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē Atbalsts ciltsdar...