Atrasti 29 rezultāti (0,567 sekundes)


  Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (APSD)

  Pagaidu darbi ir darba iemaņu iegūšana un uzturēšana pašvaldību izveidotajās pagaidu darbu vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai. Pasākuma mērķis ir sniegt ie...

  Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma

  Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra) pēc darba devēja pieprasījuma sadarbībā ar izglītības iestādem sagatavo darba devējam nepieciešamos speciālistus...

  Apmācība pie darba devēja

  Nodarbinātības valsts Aģentūra ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros īsteno Pasākumu „Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā a...

  Darba informācijas kabineti (DIK)

  Darba informācijas kabineti (DIK) ir konsultāciju sniegšanas vietas iedzīvotājiem, kuri aktīvi meklē darbu. Apmeklējot DIK, Jums nav nepieciešams reģistrēties NVA....

  Darba tirgus īstermiņa prognozes

  Pakalpojums ļauj iepazīties ar darbaspēka pieprasījuma izmaiņām īstermiņā (līdz vienam gadam) dažādās profesijās un nozaru grupās, dažādos reģionos un valstī kopumā...

  PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA