Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

Saistībā ar tehniskiem darbiem Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) infrastruktūrā ir iespējami traucējumi portāla Latvija.lv darbībā laika posmā:

• 11.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00;

• 15.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00;

• 17.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00.

    Atrasti 17 rezultāti (0,694 sekundes)


    Atļauja izpētes darbiem

    Atļauja kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskajai izpētei, kas saistīta ar iejaukšanos kultūras pieminekļa struktūrā, tiek izsniegta, pamatojoties uz kompetenta izpēt...