Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

  Atrasti 8 rezultāti (0,504 sekundes)


  Atteikšanās no izņemtā transportlīdzekļa

  Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības atteikties no izņemtā transportlīdzekļa. Plašāka informācija pieejama...

  Izņemtā transportlīdzekļa atdošana

  Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa atdošana no tā glabāšanas vietas, izpildot atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārk...

  Izņemtā transportlīdzekļa realizācija

  Saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa realizācija. Plašāka informācija pieejama Nodrošinā...

  Izņemtās mantas atdošana

  Saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu kriminālprocesā atdod lietiskos pierādījumus vai arestēto mantu; saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārk...

  Izņemtās mantas realizācija

  Saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu kriminālprocesā realizē lietiskos pierādījumus vai arestēto mantu; saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pā...

  Telpu izmantošana

  Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" norādīto telpu noma. Plašāka informācija pieejama Nodro...