Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IC) no šī gada 13.marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Šajā laikā izziņas par personas (ne)sodāmību varēs pasūtīt personas tikai par sevi.
Portālā Latvija.lv pasūtītās izziņas par personas (ne)sodāmību tiks sagatavotas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz personas norādīto e-pastu vai pa pastu uz norādīto adresi.
Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

— 04.06.2020 plkst.22:00 līdz 05.06.2020 plkst. 00:00 iespējami darbības traucējumi e-pakalpojumu un datu apmaiņu darbībā 

  Atrasti 251 rezultāti (0,443 sekundes)


  Muitas maksājumu izpildes statusa pārbaude

  Muitas administrēto maksājumu apmaksas informācijas pārbaude importa deklarācijām, pasta pavadzīmēm un fizisko personu mutiski deklarēto preču kvītīm. Izpildot e-pa...

  Akcīzes nodokļa marku informācija

  Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā "Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām.

  Akcīzes nodokļa nodrošinātāja statuss

  Kredītiestāde vai apdrošinātājs, kurš vēlas iegūt nodrošinātāja statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par nodrošinātāja statusa piešķiršanu.

  Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums

  Jebkurai fiziskai personai, kas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu ar Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošana...