Atrasti 46 rezultāti (0,596 sekundes)


  Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

  Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Izpildot e-pakalpojum...

  Manā īpašumā deklarētās personas

  Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, a...

  Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

  Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģist...

  Aktuālais un iepriekšējais personas kods

  Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt no Iedzīvotāju reģistra ziņas par personas aktuālo personas kodu un ziņas par iepriekšējiem personas kodiem, ja tādi ir. Ziņu...

  Atteikšanās no Latvijas pilsonības

  Nodrošina iesnieguma par atteikšanos no Latvijas pilsonības izskatīšanu un lēmuma par Latvijas pilsonības zaudēšanas pieņemšanu. Informatīvais tālrunis: +371 672094...

  PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA