Atrasti 105 rezultāti (0,533 sekundes)


    Mani dati Kadastrā

    Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam saņemt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālos kadastra teksta datus par savu nekustamo īpašumu...

    Administratīvo robežu WFS serviss

    Web Feature Service (WFS) ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko vektordatu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā. Ikviens interesents, noslēdzot atbil...

    PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA