Atrasti 23 rezultāti (2,769 sekundes)


    Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

    Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot klātienē vai atsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu. Dzimtsa...

    PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA