Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

    Atrasti 694 rezultāti (0,51 sekundes)


    Advokātu kalendārs

    Advokātu kalendārs pieejams tikai zvērinātiem advokātiem. Advokātu kalendārs nodrošina informācijas saņemšanu no Tiesu informatīvās sistēmas par nozīmētajām tiesas...

    Akcīzes nodokļa marku informācija

    Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā "Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām.