Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

Tiek plānoti pārtraukumi

27.02.2020 laikā no plkst. 18:00 līdz plkst. 22:30 nebūs pieejami e-pakalpojumi "Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem", "Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana", "Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana", "Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana" un "Mani dati Kadastrā".

28.02.2020 laika posmā no plkst. 00:00 līdz plkst. 01:00 var būt traucēta vai nepieejama autentifikācija, izmantojot eID un eParaksts.

 No 29.02.2020 plkst. 09:00 līdz  01.03.2020 plkst. 21:00 nebūs pieejami Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) e-pakalpojumi - “Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”, “Mani dati VDEĀVK”, "Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai", "Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana", "Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei".

— 29.02.2020. no plkst. 9:00 - 17:00 nebūs pieejami Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakapojumi: E-iesniegums VSAA pakalpojumiem, Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu, Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības, Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību, Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai), Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam), Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli, Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu, Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli, Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.

—05.03.2020 plkst.23:00 līdz 6.03.2020 plkst.3:00 iespējami darbības traucējumi e-pakalpojumu un datu apmaiņu darbībā.

  Atrasti 5032 rezultāti (0,884 sekundes)


  Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa

  Šī pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piem...

  Apliecinājums koku ciršanai

  Koku ciršanai mežā ir nepieciešams apliecinājums. Meža likumā ir noteikti gadījumi, kad koku ciršanai mežā apliecinājums nav vajadzīgs. Apliecinājumu izsniedz mež...

  Atgādinājumi pacientam

  Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs varēs pieteikties vai atteikties saņemt informāciju par savām, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu plānotajām...

  PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA