Fitosanitārā robežkontrole

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA