Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm