Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA