Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums

 • Nosaukums: Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums
 • Īss apraksts: E-pakalpojums sniegs iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām publisku elektronisko pieeju pie Vienotajā notikumu reģistrā steidzami publicējamiem paziņojumiem un kopsavilkumam par pēdējā diennaktī reģistrētajiem notikumiem, kā arī nodrošina Reģistrā reģistrēto notikumu meklēšanu, lai parādītu notikumu publicējamās informācijas apkopojumu un notikumu statistiku. Ar notikumiem saprotams jebkurš notikums, kurš apdraud personu vai sabiedrības drošību un uz kuru Policijai, Drošības policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts robežsardzei ir jāreaģē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts policija
 • Īss nosaukums: EP69
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP69-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

 • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju