Pilnvaras pārbaude Atsaukto pilnvarojumu reģistrā

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA