Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA