Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA