Informācija par VSAA izmaksātajiem pakalpojumiem un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)