Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem

 • Nosaukums: Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem
 • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par juridiskai personai piespriestajiem administratīvajiem sodiem un piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem saņemšanai. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
 • Īss nosaukums: EP30
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Ievaddatu aizpildīšana un nosūtīšana IeM IC
  2. Izziņas sagatavošana un izsniegšana
  3. Izziņa nav apmaksāta
  4. Izziņas sagatavošana un izsniegšana
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP30-V1-2
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

 • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju