Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem

 • Nosaukums: Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem
 • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par juridiskai personai piespriestajiem administratīvajiem sodiem un piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem saņemšanai. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa. Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī Covid-19 vīrusa dēļ, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IC) no šī gada 13.marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Šajā laikā izziņas par personas (ne)sodāmību varēs pasūtīt personas tikai par sevi. Portālā Latvija.lv pasūtītās izziņas par personas (ne)sodāmību tiks sagatavotas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz personas norādīto e-pastu vai pa pastu uz norādīto adresi. Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties pa tālruni +37167219111, izmantojot e-pastu pd@ic.iem.gov.lv vai arī uzdodot savu jautājumu IC mājas lapā sadaļā kontakti https://www.ic.iem.gov.lv/lv/contact
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
 • Īss nosaukums: EP30
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Ievaddatu aizpildīšana un nosūtīšana IeM IC
  2. Izziņas sagatavošana un izsniegšana
  3. Izziņa nav apmaksāta
  4. Izziņas sagatavošana un izsniegšana
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP30-V1-2
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

 • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju