Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA