Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

 • Nosaukums: Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem
 • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem saņemšanai. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
 • Īss nosaukums: EP23
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Ievaddatu aizpildīšana un nosūtīšana uz IeM IC
  2. Izziņas sagatavošana un izsniegšana
  3. Izziņa nav apmaksāta
  4. Izziņas sagatavošana un izsniegšana
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP23-V1-2
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

 • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju