Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību.