Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA