Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā