Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana

 • Nosaukums: Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskai vai juridiskai personai (zemes gabala īpašniekam vai tā pilnvarotai personai) veikt pieprasījumu Ventspils pilsētas pašvaldībai par koku izciršanas atļauju saņemšanu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Ventspils pilsētas pašvaldība
 • Īss nosaukums: EP18
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Pievienot dokumentus
  2. Visi dokumenti
  3. Apmaksa
  4. Dati nav lietojami
  5. Piegādāts
  6. Samaksāts
  7. Atļauja sagatavota
  8. Saņemts
  9. Noraidīts
  10. Iesniegts
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP18-V1-1
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju