Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu.