Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu.

 • Nosaukums: Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu.
 • Īss apraksts: Izziņa izgūta no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) esošās informācijas. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: LR VIDES AIZSARDZĪB­AS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
 • Īss nosaukums: EP163
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Izziņas izveidošana izbeigusies ar kļūdu
  2. Izziņa uzģenerēta
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP163-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju