Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana

 • Nosaukums: Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana
 • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta iespēja elektroniski iesniegt pieprasījumu Ventspils pašvaldībai par izziņas par uztura minimumu izsniegšanu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Ventspils pilsētas pašvaldība
 • Īss nosaukums: EP16
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Pieņemts
  2. Apmaksai
  3. Pabeigts
  4. Iesniegts
  5. Samaksāts
  6. Izziņa nosūtīta
  7. Sagatavots
  8. Nav apmaksāts
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP16-V1-1
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA